VARPHAUGEN UNGDOMSHJEM
Varphaugen Ungdomshjem ble etablert i midten av august 1995, som en privat barneverninstitusjon for ungdom. Parallelt med igangsettelsen fikk Varphaugen driftsavtale med Akershus fylkeskommune, som varte til 01-05-06. Etter dette har vi hatt rammeavtaler etter anbud med Bufdir og Barne- og familieetaten i Oslo. Institusjonen godkjent for aldersgruppen 10 til 18 år og alle plasseringsparagrafer etter barnevernloven. Varphaugen Ungdomshjem har 10 institusjonsplasser fordelt på fem avdelinger, en treningsleilighet og har flere fosterhjem knyttet til institusjonen. Institusjonen kan gi et tilbud til ungdom og deres familier etter hjemflytting i samarbeid med ungdommenes hjemkommune.
Institusjonen er tilrettelagt og godkjent for å ta i mot ungdom i aldersgruppen 10 – 20 år etter alle plasseringsparagrafer i Lov om barneverntjenester. I hovedsak ønsker vi å ta imot ungdom fra tolv års alder og oppover men i spesielle situasjoner der det er snakk om et kort institusjonsopphold før plassering i fosterhjem eller når det er plassering av søsken i institusjon vil vi kunne legge til rette for at barn ned til ti års alder skal kunne få et tilbud på Varphaugen ungdomshjem. I disse sakene vil institusjonens psykolog være tett knyttet til det praktiske arbeidet i avdeling.